Skip to main content

Op woensdag 7 juni is de Routekaart Energieopslag gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Energy Storage NL ging hierover in gesprek met de directeur-generaal Klimaat en Energie. De Routekaart is in nauwe samenwerking met de branche ontwikkeld met het doel om een kader te schetsen voor de inzet van energieopslag bij de flexibilisering van het energiesysteem.

De Routekaart Energieopslag is het resultaat van intensieve gesprekken tussen EZK en de sector. Zo heeft ESNL op verschillende momenten input geleverd, waaronder tijdens ophaalsessies met een brede afvaardiging van deelnemers. Veel van de voorstellen uit het Nationaal Actieplan Energieopslag 2023 zijn daarnaast meegenomen in de Routekaart. Het Actieplan werd in januari dit jaar door ESNL overhandigd aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.

 

De Routekaart is een goede start
De Routekaart is een belangrijke stap om de rol van energieopslag in Nederland te onderstrepen en te bevorderen. ESNL-voorzitter Maarten van den Heuvel: “Met de Routekaart Energieopslag is een goede start gemaakt met het ontwikkelen van een beleidskader voor energieopslag. Bij het toepassen van steeds meer hernieuwbare schone energie zullen we alle vormen van energieopslag nodig hebben. Energy Storage NL is dan ook blij dat het kabinet de sector onderdeel heeft gemaakt van deze Routekaart. Door samen op te trekken zetten we de versnelling in om te komen tot een goede transitie naar een duurzaam energiesysteem.”

 

Zet vaart achter doelen voor opslag
Een belangrijke voorwaarde om aan de toekomstige flexibiliteitsbehoefte te voldoen is het stellen van heldere doelen voor energieopslag. In de Routekaart is opgenomen dat dit verder zal worden uitgewerkt in het Nationaal Plan Energiesysteem. ESNL benadrukt het belang om vaart te zetten aan het concretiseren van deze doelen en ziet een belangrijke rol bij de geformuleerde acties en deadlines in de Routekaart.

 

De maatschappelijke waarde van opslag voor de energietransitie is groot. Daarom is het belangrijk dat de juiste prikkels worden gevonden om de businesscase te verbeteren en de doelstellingen te behalen. Daarnaast moet er een goed kader worden uitgewerkt om opslag in te passen in het elektriciteitsnet en de benodigde flexibiliteit te kunnen leveren. De branche voert hierover doorlopend het gesprek met stakeholders zoals Netbeheer Nederland, de ACM en het ministerie, bijvoorbeeld in het kader van het Landelijk Actieplan Netcongestie.

 

De gehele Kamerbrief Routekaart Energieopslag leest u hier.