Skip to main content

Netbeheerder TenneT gaat in samenwerking met de regionale netbeheerders en diverse brancheorganisaties onderzoeken of het mogelijk is om het net te ontlasten op momenten dat de capaciteitsvraag te groot is om zo capaciteit te creëren. Hiervoor wordt een nationale marktconsultatie opgestart. Het onderzoek moet meer inzicht geven waar extra ruimte op het bestaande net gevonden kan worden door flexibiliteit in te zetten.

Het onderzoek zal zich richten op zowel mogelijkheden voor nieuwe investeringen in het net, als mogelijkheden om het huidige net beter te benutten. Daarbij komt onder meer de Non-Firm ATO aan bod, waarbij wordt bekeken welke partijen hier gebruik van kunnen maken en welke vergoeding daartegenover zou moeten staan.

Vind het volledige artikel op de website van TenneT: https://www.tennet.eu/nl/nieuws/tennet-start-landelijk-onderzoek-naar-flexibel-vermogen