Skip to main content

In maart heeft de demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten de Tweede Kamer geïnformeerd over de openstellingsronde van de SDE++ later dit jaar. In deze brief wordt aangegeven dat nieuwe installaties voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit over impact hebben op de beschikbare netcapaciteit. Daarom heeft de minister besloten om dit jaar nieuwe categorieën voor te stellen binnen de SDE++ die een lagere netimpact hebben, zoals hoge temperatuur thermische opslag en de procesgeïntegreerde warmtepomp. Daarmee neemt de minister het advies uit het rapport ‘Aanpassingen SDE++ voor lagere netimpact’ vanuit CE-Delft over.

De categorie Thermische opslag hogetemperatuurwarmte betreft het gebruik van thermische opslag voor uitgestelde levering van hoge-temperatuurwarmte (boven de 100˚C) aan industriële productieprocessen. Als opslagmedium kan bijvoorbeeld gesmolten zout, zand, beton of staalslakken worden gebruikt. Met hogetemperatuur-thermische opslag kan het aantal uren warmtelevering op CO2-vrije elektriciteit met elektrische boilers of heaters vergroot worden. Het PBL adviseert daarbij het thermisch vermogen te maximeren op 50 MW om het risico op overstimulering te beperken, en een vermogensverhouding tussen elektrisch en thermisch vermogen aan te houden van 1,5 of groter om te borgen dat alleen CO2-vrije elektriciteit wordt gebruikt. De planning is dat de regeling op 10 september 2024 opent.

Energy Storage NL is blij dat het demissionaire kabinet stimulering voor thermische opslag in de industrie mogelijk maakt. Daarbij geeft de brancheorganisatie  aan dat thermische opslag ook veel voordelen biedt voor de gebouwde omgeving. Om te zorgen voor een lagere netimpact op laagspanningsnetten, zouden individuele en collectieve warmteopslagsystemen voor de gebouwde omgeving volgens Energy Storage NL ook aanspraak moeten kunnen maken op de SDE++ regeling.

Desalniettemin ziet de brancheorganisatie deze wijziging als een belangrijke stap voor de warmteopslagsector. Meer gerichte subsidies voor warmteopslag zijn namelijk nodig om daarmee enerzijds de vraag naar deze opslagsystemen te stimuleren en anderzijds ook meer zekerheden te bieden in de businesscase van warmteopslag. Deze behoefte komt ook naar voren uit het Actieplan Warmteopslag dat recent door Energy Storage NL is aangeboden aan het Ministerie Economische Zaken en Klimaat.

Lees hier de gehele Kamerbrief voor de openstelling van de SDE++ 2024.