Skip to main content

Recent onderzoek van Energy Storage NL (ESNL) werpt licht op de uitdagingen van de sector bij vergunningaanvragen voor energieopslagprojecten in Nederland. Afhankelijk van de locatie hebben ontwikkelaars uiteenlopende ervaringen met het aanvraagproces. Uit een enquête onder leden van ESNL blijkt echter een aantal veelvoorkomende knelpunten bij het doen van een aanvraag. 

Lokale instanties zijn zoekende
Uit de antwoorden van bedrijven bleek dat gemeenten en lokale bevoegdheden vaak zoekende zijn bij het beoordelen van aanvragen. De doorlooptijden vormen daarbij een struikelblok voor ontwikkelaars van energieopslagsystemen. Afhankelijk van de locatie variëren deze van 6 tot 12 maanden of zelfs langer. Onzekerheid over het proces en inconsistente toepassing van richtlijnen bemoeilijken daarnaast de realisatie van meer flexibele assets.

ESNL pleit voor een uniform beleidskader om deze uitdagingen aan te pakken. Dit omvat duidelijke landelijke richtlijnen voor strategische locatiekeuzes, bewustwording bij gemeentes over de waarde van flexibiliteit, en de oprichting van een expertisegroep voor gestructureerde kennisuitwisseling tussen stakeholders. Naleving van de PGS 37, gebruik van eerdere projecten als referenties en aandacht voor ruimtelijke aspecten zijn eveneens cruciaal.

Duidelijke en consistente criteria essentieel
Het doel van een beleidskader moet zijn om een consistent en gestroomlijnd vergunningstraject in te richten en zo de groei van duurzame energieopslag in Nederland te faciliteren. ESNL doet daarom 8 aanbevelingen aan de landelijke politiek, gemeenten en provincies om te helpen bij het inrichten van een effectief aanvraagtraject. Daarbij is aandacht voor aspecten zoals veiligheid, ruimtelijke inpassing, geluid en de aansluiting op het elektriciteitsnet. De aanbevelingen zijn zo concreet mogelijk en bouwen voort op bestaande regelgeving, zoals de PGS 37 en BRZO richtlijnen.

Lees hieronder het Position Paper en de aanbevelingen van ESNL over vergunningen voor energieopslag.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Mail naar [email protected]

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2024/02/ESNL-Position-Paper-vergunningen.pdf” attachment_id=”10612″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]