Skip to main content

VVD-Kamerlid Harbers heeft een bezoek gebracht aan ESNL-deelnemer Ecovat. Een Ecovat, een vorm van warmteopslag, biedt een oplossing voor het stabiliseren van de Nederlandse energievoorziening.

Tijdens het werkbezoek werd door Aris de Groot, CEO van Ecovat, ingegaan op de kansen van warmteopslag voor de gebouwde omgeving en over de randvoorwaarden die nodig zijn om warmteopslag verder te stimuleren in Nederland. Stefan Olsthoorn, branchemanager van Energy Storage NL, lichtte het Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie 2019 van ESNL verder toe aan Kamerlid Harbers. Belangrijk punt in de actieagenda is dat er in de toekomst gezorgd moet worden voor financiering voor energieopslagtechnologie. Tot op heden is hiervoor namelijk nog geen overheidsfinanciering mogelijk.

In de rondleiding door productiehal werd tevens de nieuwe productierobot van Ecovat gedemonstreerd. Deze robot zorgt ervoor dat de productie van ecovaten kan worden verhoogd en dat het zware productieproces wordt vergemakkelijkt.

Vanwege de kansen die ecovat biedt voor de energietransitie, staat het bedrijf ook in de FME klimaatkansenkaart.

Dit bericht verscheen eerder op www.fme.nl.

 

Leave a Reply