Skip to main content

Energy Storage NL heeft vandaag een werkbezoek georganiseerd voor minister van Klimaat en Energie Rob Jetten bij Giga Storage. Met de minister is gesproken over de versnelling van energieopslag in Nederland.

Routekaart Energieopslag
Alhoewel op dit moment veel aanvragen voor batterijprojecten worden ingediend, is de daadwerkelijk gerealiseerde opslagcapaciteit nog zeer beperkt in Nederland. Zo beperkt dat Nederland in Europa momenteel achterop loopt. Dit terwijl energieopslag cruciaal is om een antwoord te bieden op grote maatschappelijke uitdagingen als netcongestie, de afhankelijkheid van Russisch gas en de enorm gestegen energieprijzen.

Nederland moet dus een forse inhaalslag maken. De minister gaat daarom samen met Energy Storage NL aan de slag met een Routekaart Energieopslag. Daarin wordt onder meer gekeken naar de stimulering van energieopslag om de bestaande netcongestieproblemen aan te pakken. Ter voorbereiding op de routekaart heeft Energy Storage NL alvast een paper met de grootste belemmeringen voor energieopslag aan de minister aangeboden (zie onderstaand PDF). Deze paper is opgesteld door de werkgroep Better Businesscase binnen Energy Storage NL.

Belang van energieopslag
Recent lieten de problemen in Noord-Brabant en Limburg zien dat netcongestie zowel de energietransitie als de Nederlandse economie raakt. Energieopslag kan ons helpen om energiestromen op te vangen en te sturen zodat zij bijdragen aan de stabilisering van het elektriciteitsnet.

Hans van der Spek – bestuurslid Energy Storage NL: “Om ons toekomstige energiesysteem stabiel te houden hebben we alle vormen van energieopslag nodig. Van batterijen en vliegwielen om pieken op de korte termijn op te vangen en van warmtebuffers tot aan het opslaan van groen gas om Nederlanders voor wekenlang van voldoende en betaalbare energie te voorzien. Om energieopslag in Nederland te versnellen, moet het ongelijk speelveld worden aangepakt, is er een nationaal opslagdoel nodig en moet er een universele aanpak ontwikkeld worden waarin alle opslagvormen worden meegenomen”.

Minister Jetten: “Nederland wekt steeds meer elektriciteit duurzaam op, vaak met wind en zon. Energieopslag wordt daarbij steeds belangrijker. Grote batterijen kunnen helpen om korte periodes met minder duurzame elektriciteit te overbruggen. Bijvoorbeeld om energie van de zon overdag op te slaan en die energie ’s avonds te gebruiken. We zijn druk bezig om te zorgen dat we in de toekomst steeds meer en steeds beter gebruik kunnen maken van batterijen. Daarvoor werken we samen met opslagsector en netbeheerders aan de slimme inzet van batterijen om de druk op het stroomnet te verlichten”.

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2022/10/Energy-Storage-NL-Waarom-komt-energieopslag-nog-niet-van-de-grond.pdf” attachment_id=”7512″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]