Skip to main content

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft netbeheerders groen licht om contracten aan te bieden zonder vaste transportcapaciteit, beter bekend als Non-Firm ATO’s (NFA). Met een NFA kunnen aangeslotenen zoals bedrijven, batterijsystemen en elektrolysers korting krijgen op de nettarieven in ruil voor een beperking van hun inzet. Daarmee kan het worden toegepast op systemen die niet voortdurend hun volle capaciteit gebruiken.

Gebruik naar behoefte
Tot op heden konden netbeheerders alleen vaste transportovereenkomsten aanbieden, wat betekent dat afnemers op elk moment van de dag gebruik konden maken van hun recht op transportcapaciteit. Met de introductie van een NFA hopen de netbeheerders het elektriciteitsnet op de piekmomenten te ontlasten, terwijl de daluren meer worden gevuld. Het enkel aanbieden van een aansluiting bij voldoende transportcapaciteit heeft als doel om netcongestie te bestrijden.

Financierbaarheid belangrijk aandachtspunt
Vanuit de markt zijn kritische geluiden te horen over dit eerste voorstel voor een NFA, ook wel ‘NFA 1.0’. Het huidige model biedt in veel gevallen onvoldoende zekerheid om projecten te kunnen financieren. Dit heeft te maken met de voorgestelde beperking, die de inkomsten van een systeem onder druk kunnen zetten, en de hoogte van de korting die hier tegenover staat. Volgens Energy Storage NL is een werkbaar contract nodig met meer garanties over de transportcapaciteit en een toereikende korting via de nettarieven. Hier wordt binnen het Landelijk Actieprogamma Netcongestie aan gewerkt, onder meer met het ATR85 voorstel voor tijdsduurgebonden tarieven en in onze gesprekken met de regionale netbeheerders.

Vrijwilligheid blijft voorwaardelijk
Netbeheerders hebben vanaf 1 februari 2024 de mogelijkheid om in gebieden met netcongestie contracten zonder vaste transportcapaciteit aan te bieden. Vanaf 1 februari 2025 wordt het aanbieden van een NFA bij congestie verplicht. Energy Storage NL benadrukt dat het afsluiten van een beperkend contract altijd vrijwillig moet blijven en wijst op de wettelijke taak van de netbeheerders om een aansluiting te verzorgen voor de markt.

Lees hier het nieuwsbericht van de ACM.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem contact op met [email protected]