Skip to main content

Op donderdag 20 juni reisden 50 deelnemers af naar Den Haag voor een netwerkbijeenkomst van Energy Storage NL. Tijdens deze ontbijtsessie spraken onder meer Annemiek Hautvast, Directeur Netcongestie EZK, en Tweede Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) en Wytske Postma (Nieuw Sociaal Contract). Daarnaast bracht de groep een bezoek aan de Tweede Kamer en een plenair debat, waarmee een unieke inkijk werd geboden in de wereld van politiek en communicatie. Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met FME, de overkoepelende brancheorganisatie van ESNL. 

De bijeenkomst in Nieuwspoort stond volledig in het teken van politiek en communicatie. Hiermee kregen ondernemers de kans om een kijkje te nemen in de keuken van politici. Daarnaast was er ruim de gelegenheid om te netwerken en beleidsmakers te bevragen over actuele ontwikkelingen in de sector.

De dag werd geopend door Jeroen Neefs (Directeur ESNL) en Willem Wensing (Manager Partnerships FME). Zij vertelden over de samenwerking tussen de branches en hun eigen achtergrond als Public Affairs professionals.

EZK en Tweede Kamerleden delen visie over opslag

Annemiek Hautvast van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nam de zaal vervolgens mee in de overheidsplannen binnen het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Dit programma bestaat sinds eind 2022 en bevat verschillende acties om het net versneld uit te breiden, maar ook om deze slimmer te gebruiken doormiddel van energieopslag. Volgens Hautvast zal energieopslag een steeds grotere rol gaan spelen in het nieuwe energiesysteem. Binnen het LAN wordt nagedacht over manieren om obstakels voor de marktontwikkeling weg te nemen, in lijn met andere initiatieven zoals de Routekaart Energieopslag. In maart organiseerde ESNL al een werkbezoek met een aantal leden om hierover te praten.

Na deze presentatie vond een gesprek plaats met de aanwezige Kamerleden. Zij toonden veel interesse in de sector en de aanwezige ondernemers. Wytske Postma (NSC) was eerder al bij de overhandiging van het rapport “De kosten en baten van batterijopslag in het energiesysteem” door Kalavasta. Zij gaf vandaag haar visie over het belang van voldoende energieopslag voor de betaalbaarheid van de energierekening voor huishoudens en bedrijven. Volgens Suzanne Kröger (GL-PvdA) wordt het nieuwe energiesysteem “decentraal waar het kan, en centraal waar het moet” en speelt opslag hierin een sleutelrol. Beiden vonden dat een nieuw kabinet aan de slag moet met beleid om de maatschappelijke baten van energieopslag te verzilveren.

“Dit heeft mijn kijk op het lobby-apparaat veranderd” – Deelnemer netwerkbijeenkomst


Bezoek aan debat en Tweede Kamergebouw

In de tweede helft vertrokken aanwezige deelnemers naar het Tweede Kamergebouw. Vrijwilligers van het CDA gaven een rondleiding en vertelden over de geschiedenis van het Kamergebouw en de werkwijze van het Parlement. Ook werd een deel van het plenaire debat over Stikstof, Landbouw & Visserij bijgewoond.

De bijeenkomst werd afgesloten met een workshop “Politiek en Communicatie voor ondernemers”. Vanuit FME deelden Laurine Bonnewits (Public Affairs advsieur) en Femina Hoekstra (woordvoerder en strategisch communicatieadviseur) hun expertise over de do’s en don’ts van beleidsbeïnvloeding en communicatie. Peter Oortmann (Belangenbehartiger ESNL) deelde een praktijkcasus vanuit de branche en vertelde hierbij over de gesprekken rondom de nettarieven voor energieopslag.

De presentaties van de Netwerkbijeenkomst zijn te vinden achter de leden login, via de kennisbank.

ESNL spant zich in om een gevarieerd aanbod aan netwerkbijeenkomsten en webinars te bieden voor onze leden. Zo vond in februari een netwerkevent plaats over veiligheid en in mei een webinar over Cable Pooling. Blijf op de hoogte van onze activiteiten via de nieuwsbrief, website en LinkedIn.

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op via [email protected]