Skip to main content

Deze week heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een ontwerpbesluit gepubliceerd over nieuwe alternatieve transportrechten. Deze rechten bieden mogelijkheden voor flexibeler netgebruik waarbij een beperking van de netcapaciteit wordt gecontracteerd tegen een korting op de transporttarieven. Het ontwerpbesluit gaat in op het voorstel van Netbeheer Nederland voor een tijdsduurgebonden transportrecht en een tijdsblokgebonden transportrecht. Tot 24 april 2024 kunnen partijen via een consultatie reageren op het voorstel.

Tijdsduurgebonden transportrecht (ATR85) biedt kansen voor energieopslag

Het voorstel voor een tijdsduurgebonden transportrecht, ook wel de ATR85 genoemd, werd gepresenteerd na intensieve gesprekken tussen ESNL, de netbeheerders en de ACM. Het voorgestelde contract geeft aangeslotenen het recht op transport gedurende 85% van de uren op jaarbasis op het landelijk hoogspanningsnet van TenneT. De overige 15% van de tijd kan de inzet worden beperkt, dit wordt een dag van tevoren om uiterlijk 8:30 afgeroepen. Tegenover de beperking staat een korting van 100% op de tariefdrager kWgecontracteerd gegeven voor aangeslotenen met dit transportrecht.

Het doel van de ATR85 is om de restcapaciteit op het hoogspanningsnet efficiënter te gebruiken. Voor exploitanten van energieopslagsystemen kan dit interessant zijn omdat deze technieken de benodigde flexibiliteit kunnen bieden. In vergelijking met de onlangs goedgekeurde NFA 1.0 biedt het nieuwe voorstel meer zekerheden over de mate van beperking en de vergoeding die daar tegenover staat.

Tijdsblokgebonden contract interessant voor mobiliteit

Een ander voorstel in het ontwerpbesluit is het tijdsblokgebonden transportrecht. Dit geeft aangeslotenen recht op transport binnen afgesproken tijdsblokken op regionale netten. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor het opladen van voertuigen tijdens daluren in het net. Dit transportrecht zal initieel alleen op de regionale netten beschikbaar worden. 

De ACM heeft enkele aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke voorstel van Netbeheer Nederland, met als doel de codebepalingen te verduidelijken en het proces voor aangeslotenen te stroomlijnen. Het ontwerpbesluit stelt voor dat de codewijzigingen per 1 april 2025 van kracht worden, in tegenstelling tot de implementatie per 1 april 2026 zoals voorgesteld door TenneT. Energy Storage NL is blij dat de ACM gehoord geeft aan de oproep vanuit de sector en met deze deadline duidelijkheid biedt voor de markt. 

We roepen leden op om te reageren op de consultatie van de ACM via deze link. Zelf zullen we ook een reactie voorbereiden in overleg met onze leden en de verschillende werkgroepen. Reageren kan uiterlijk tot 24 april a.s.

Vragen, opmerkingen of input voor de consultatie ontvangen we graag via [email protected]