Skip to main content

Donderdag 7 november waren 7 ESNL deelnemers aanwezig bij de eerste vergadering van de ESNL-klankbordgroep batterijveiligheid. Er is gewerkt aan de positionering van ESNL in de verschillende commissies en werkgroepen die er op dit moment actief zijn op het gebied van batterijveiligheid. “We zien dat de sector al heel veel maatregelen neemt om energieopslag zo veilig mogelijk te maken” zegt Stefan Olsthoorn, platformmanager van Energy Storage NL, “de input van onze deelnemers is daarom essentieel om tot een goede veiligheidsbeoordeling te komen voor energieopslagsystemen”.

Wil je ook meedenken over de inzet van Energy Storage NL in deze commissies? Meld je dan aan bij het ESNL-bureau via [email protected]

Onlangs werd ESNL-platformmanager Stefan Olsthoorn geïnterviewd over dit onderwerp door Rijkswaterstaat, lees het interview hier terug.

Leave a Reply