Skip to main content

Enpuls, het dochterbedrijf van Energy Storage NL lid Enexis, is gestart met de Flex Challenge. Met dit nieuwe programma worden marktpartijen uitgedaagd om flexibiliteitsvraagstukken van de energietransitie aan te gaan. Er is een drietal uitdagingen geformuleerd: de Solar Challenge, de E-driving Challenge en de Energy Gap Challenge. Daarnaast is er voor een unieke oplossing die niet binnen deze drie challenges past een Wildcard-categorie. Een panel van experts uit de energiemarkt selecteert de beste inzendingen. Enpuls gaat deze ondersteunen bij de ontwikkeling van concept tot marktrijpe toepassing. Het creëren van een flexibel energiesysteem vormt een uitdaging voor de gehele energiemarkt. Enpuls neemt hierin, samen met partners, graag het voortouw.

Flexibiliteit in energievraag en -aanbod is van vitaal belang voor de energietransitie. Met behulp van flexibiliteit kunnen we ervoor zorgen dat onze energievoorziening volledig duurzaam wordt, terwijl er ten allen tijde aan de energievraag kan worden voldaan. Enpuls nodigt met deze Flex Challenge alle marktpartijen uit om mee te denken over deze vraagstukken. Door ondersteuning te bieden aan de beste concepten hoopt het bedrijf de komende jaren grote stappen te kunnen zetten in de energietransitie. Bij ondersteuning valt te denken aan onder andere toegang tot expertise, data en testlocaties, financiële ondersteuning en het vinden van de juiste partners.

 

Uitdagingen

  1. De Solar Challenge betreft de uitdaging van het inpassen van zonne-energie in de energievoorziening. We zien steeds meer zonnepanelen verschijnen op daken van woningen en bedrijfspanden en grootschalige zonneweides. Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling maar stelt ons ook voor uitdagingen. Teruglevering van zonne-energie leidt tot een zwaardere netbelasting waardoor investeringen in zwaardere aansluitingen en netverzwaringen noodzakelijk zijn. Enpuls daagt partijen uit om een concept te ontwikkelen dat de piekbelasting van de netten door teruglevering van zonne-energie beperkt en zo bijdraagt aan een optimale inpassing van zonne-energie in het energiesysteem.
  2. De E-driving Challenge richt zich op de vraag hoe elektrisch vervoer een bijdrage kan leveren aan het energiesysteem van de toekomst. Het laden van elektrische voertuigen (EV’s) leidt tot een zwaardere belasting van de elektriciteitsnetten. Aan de andere kant zijn EV’s in feite “rijdende batterijen” en kan er over het algemeen flexibel worden omgegaan met het tijdstip en de snelheid van het laadproces. Enpuls daagt partijen uit om een concept te ontwikkelen dat deze flexibiliteit optimaal gebruikt en zo EV’s laten bijdragen aan een meer duurzame energievoorziening.
  3. De Energy Gap Challenge richt zich op de uitdaging om met volledig duurzame energiebronnen te allen tijde aan de energievraag te kunnen voldoen. Fossiele energiebronnen worden vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Doordat zon en wind niet te sturen en beperkt beschikbaar zijn, kunnen periodes met een tekort aan energie ontstaan, met name in de winter. Enpuls daagt partijen uit een concept te ontwikkelen dat bijdraagt aan voldoende aanbod van duurzame energie gedurende het hele jaar.
  4. De Wildcard-categorie staat open voor alle overige concepten die niet in de Solar, E-driving of Energy Gap challenge passen. Heeft u dus een flexibiliteitsconcept dat niet onder een van de eerder genoemde drie challenges  past, maar wel een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie? Neem dan deel aan de Wildcard Challenge.

 

Inschrijven

Inschrijving voor de Enpuls Flex Challenge is mogelijk van 1 februari 2018 tot en met 31 maart 2018 via www.flexchallenge.nl. Een panel van experts selecteert in april 2018 een shortlist. Deze partijen worden uitgenodigd om hun concept te komen pitchen. Uit deze shortlist worden vervolgens de winnende concepten gekozen. In mei worden de winnaars bekend gemaakt en start de samenwerking.

Leave a Reply