Skip to main content

Uit de achtste editie van de European Market Monitor on Energy Storage (EMMES) uitgevoerd door EASE, de koepelorganisatie voor de Europese energieopslagsector, blijkt dat Nederland internationaal achterop loopt ten opzichte van het Europees gerealiseerde energieopslagcapaciteit in 2023. Daartegenover blijkt uit de marktmonitor dat een snelle groei van energieopslag in Nederland aanstaande is. Deze groei gaat zo snel dat verwacht wordt dat Nederland op weg is richting Europese top-5 in 2030.

De Marktmonitor is een interactieve database die ruim 3.000 energieopslagprojecten bijhoudt. De database gaat vergezeld van een rapport waarin de belangrijkste EU-wetgeving, drijfveren en belemmeringen voor 14 kernlanden worden geschetst. Het rapport kijkt naar de markt voor elektrische energieopslag en biedt gegevens en analyses voor drie marktsegmenten (residentieel, commercieel en industrieel en Front of the Meter) met bijgewerkte projectgegevens op basis van de StoreTrack-database en een voorspelling voor 2030.

Belangrijkste punten uit de Marktmonitor:

  • De vraag naar opslag is groter dan ooit: ongeveer 10 GW aan nieuwe installaties in 2023 is gerealiseerd, waarvan 7 GW Achter de Meter en 3 GW Voor de Meter aan opslagvermogen.
  • De marktmonitor schat dat de geïnstalleerde basis zes keer zal groeien in termen van stroomcapaciteit.
  • Zowel de steunregelingen als de verbeterde marktomstandigheden zijn de drijvende krachten achter de implementatieresultaten.
  • De gemiddelde opslagduur van projecten stijgt: projecten van 2 uur zijn steeds gebruikelijker geworden en op de korte termijn wordt in heel Europa een duur van 4 uur verwacht.
  • Groot-Brittannië, Duitsland en Italië zijn opnieuw de leidende markten voor energieopslag zowel Achter- als Voor de Meter. De verwachting is dat de situatie de komende jaren onveranderd zal blijven.