Skip to main content

Eén van de belangrijkste barrières voor de economisch rendabele toepassing van elektrische energieopslag is de dubbele heffing van energiebelasting. Bij het laden van de opslag wordt de opslag gezien als verbruiker en heft de fiscus energiebelasting. De energie die vervolgens wordt afgegeven aan een eindgebruiker wordt ook belast. In Nederland betaalt men dus dubbele energiebelasting over de opgeslagen energie. Energy Storage NL acht dit zeer onwenselijk en een ernstige verstoring van het gelijke speelveld met andere flexibiliteitsopties in het energiesysteem.

Energy Storage NL heeft dit probleem aangekaart bij de ministeries van Economische Zaken en Financiën, die hebben bevestigd dat dit een onwenselijke en onbedoelde situatie is. Het ministerie van Financiën heeft Energy Storage NL en Energie Nederland gevraagd om met voorstellen te komen voor oplossingen. Inmiddels hebben Energy Storage NL en Energie Nederland gezamenlijk twee expertbijeenkomsten georganiseerd met leden, juristen, fiscalisten en technische deskundigen. Uit deze bijeenkomsten is nu een voorstel gekomen dat aan beide ministeries zal worden overhandigd.

Ook in het kader van het Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan (INEK) dat Nederland begin 2018 moet inleveren in Brussel, is het belangrijk dat opslag in een gelijk speelveld met andere flexibiliteitsvoorzieningen kan opereren.

Leave a Reply