Skip to main content

De Nederlandse ondergrond is geschikt en biedt voldoende mogelijkheden en kansen voor de ontwikkeling van grootschalige energieopslag in de vorm van waterstof en perslucht. Dat blijkt uit het onderzoek van TNO met partners EBN, Gasunie, Gasterra, NAM en Nouryon in het project “Large Scale Energy Storage in Salt Caverns and Depleted Fields” (LSES).

Beide vormen van opslag worden al op enkele plekken in de wereld toegepast, maar nog niet in Nederland. De resultaten uit het project geven een duidelijker beeld van de hoeveelheid ondergrondse energieopslag die nodig zal zijn in het toekomstige Nederlandse energiesysteem en welke uitdagingen er nog liggen voor verdere ontwikkeling (pilots, demonstraties) richting marktimplementatie.

Dit artikel verscheen eerder op de website van TNO.
Lees meer over dit onderwerp en download hier de beschikbare onderzoeksrapporten.

Het rapport ‘project findings‘ wordt aanbevolen als goed startpunt, hierin zijn de belangrijkste bevindingen van het project samengevat.

 

Leave a Reply