Skip to main content

Netbeheer Nederland heeft een geüpdatete versie van de landelijke capaciteitskaart gelanceerd. Deze kaart biedt gedetailleerder inzicht in de beschikbaarheid van transportcapaciteit en de omvang van wachtrijen per provincie en gemeente. Dit soort informatie is van belang voor de energieopslagsector, omdat het meer duidelijkheid kan verschaffen over de behoeften op een locatie en de kans op een aansluiting.

Meer inzicht en uitvoeringsdashboard

Ten opzichte van de vorige versie maakt de nieuwe capaciteitskaart beter duidelijk waar ruimte is voor nieuwe aansluitingen en waar knelpunten in het net zich bevinden. Voor ontwikkelaars van energieopslag kan dit helpen bij strategische planning en investeringen, aangezien bedrijven beter kunnen anticiperen op netcongestie. De wachtrij-informatie toont op postcodeniveau hoeveel transportvermogen er in een gebied is aangevraagd.

Naast de capaciteitskaart hebben de netbeheerders een ‘uitvoeringsdashboard‘ gepubliceerd met een actuele weergave van onder meer congestie, het aantal gerealiseerde aanvragen en de voortgang van netversterkingen. Naast de versnelling van nieuwe infrastructuur is hierin een opvallende daling te zien van nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers sinds 2020 vanwege aanhoudende netcongestie. Volgens Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland zal de komende jaren nog sprake blijven van congestieproblematiek.

Uitvoeringsakkoord

Naast de capaciteitskaart hebben Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland een uitvoeringsakkoord ondertekend. Dit akkoord zet in op planmatige versterking van de netcapaciteit en bevat een aantal kernpunten, waaronder het versneld uitbreiden van netcapaciteit, gebruik van flexibele oplossingen en betere samenwerking tussen netbeheerders en marktpartijen.

ESNL ziet dat hiermee een goede stap wordt gezet om netcongestie versneld aan te pakken. We roepen de netbeheerders op om in gesprek met de markt te werken aan snellere inpassing van netondersteunende energieopslag via marktgebaseerde mechanismen. Daarbij zijn de juiste contracten en passende vergoedingen voor congestiediensten cruciaal.

Verder verfijnen data

Zoals eerder bericht door Energy Storage NL, is de behoefte aan gedetailleerde informatie over netcapaciteit en wachtrijen groot. Door meer transparantie te bieden, kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen, wat leidt tot een efficiëntere benutting van het energienetwerk en meer gerichte transportaanvragen. We werken nauw samen met netbeheerders en marktpartijen om het inzicht in netcapaciteit en de wachtrijen verder te verfijnen. Daarbij beogen we de behoeften vanuit de markt in te vullen om te komen tot een effectiever realisatie van de benodigde energieopslagcapaciteit.

Voor meer details en actuele inzichten, bekijk de capaciteitskaart en het persbericht.