Skip to main content

Afgelopen donderdag middag vond de netwerkbijeenkomst met als onderwerp ‘veiligheid en energieopslag’ plaats bij Industriepark Kleefse Waard in de gloednieuwe Industrial Studios. Met dank aan onze sprekers Marc Hiddink, Jeroen Herremans, Taco Bosdijk, Berry Looijen, Koen Broess, Casper Scheltinga en Evert Raaijen stonden tijdens deze bijeenkomst veiligheid in de EU-batterijverordening, het verzekeren van energieopslag en praktijkervaringen met de PGS37-1 centraal. De netwerkbijeenkomst trok ruim 100 geïnteresseerden en werd afgesloten met een energieke netwerkborrel.

Introductie/presentatie IPKW en Connectr door Marc Hiddink en Jeroen Herremans
In de introductie van IPKW en Connectr vertellen Marc en Jeroen waar we zitten en wat er allemaal mogelijk is op dit vernieuwde industrie terrein.

EU-Batterijverordening door Taco Bosdijk: Voortgang strategische aanpak batterijen 2023
De vijf pijlers van de Nederlandse Batterijenstrategie:

Verzekeren van energieopslag door Berry Looijen (Achmea argo)
Berry heeft ons in een meeslepend verhaal meegenomen in de wereld van een verzekeraar en de specifieke agrarische context. Diverse voorbeelden vertellen het verhaal waarom veiligheid in het ontwerp en een bredere blik op inpassing erg belangrijk is voor een verzekeraar. De uitgangspunten van de overheid en een verzekeraar liggen niet altijd op dezelfde lijn waardoor het meenemen van een verzekeraar in de beginfase van een ontwerp extra belangrijk/verstandig is.

Werkgroep veiligheid acties (actie leden)
Koen Broess, Casper Scheltinga en Evert Raaijen hebben een update gegeven van de werkgroep veiligheid en bij ons bekende praktijkervaring van de PGS37-1 gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er uiteenlopende ervaringen zijn op de PGS37-1 zowel in de uitvoering als in de begrijpbaarheid en interpretaties ervan. Koen, Casper en Evert hebben voorgesteld om gebundelde input van de sector voor te leggen aan de commissie. Daarnaast is tijdens de bijeenkomst een gedragen verzoek gekomen om een ‘afvink lijst’ te maken van de PGS-37-1. Deze lijst zal een vertaling geven van de PGS37-1 uitgesplitst in de verschillende typicals. Tevens kan dit document helpen bij de discussies met verzekeraars, gemeentes en veiligheidsregio’s omdat het hen ook helpt het overzicht te houden.

De werkgroep veiligheid wil daarom de volgende actie voorstellen:

  • Document praktijkervaringen bestemd voor PGS37 commissie
    • Actie sector: Deel jullie ervaring met ESNL door een email te sturen aan [email protected].
  • PGS 37-1 Compliance/afvink document: Bij interesse en bereidheid om input te leveren, graag aanmelden.
    • Actie sector: Aanmelding + Opsturen van eigen interpretatie document naar [email protected].

Peilen cybersecurity (actie leden)
Aan het einde van 2024 (17-10-2024 of later) zal de nieuwe cybersecurityrichtlijn (NIS2) ingaan voor een groot aantal ondernemingen in diverse sectoren.  ESNL wil de sector attenderen dat energieopslag onder de strengere groep valt en dat de richtlijn vanaf een middelgrote onderneming gaat gelden (minimaal 50 medewerkers of een jaaromzet en balanstotaal van >10miljoen euro.)

Zoals aangegeven tijdens de bijeenkomst wil ESNL peilen of er animo is in een werkgroep cyberveiligheid. Uit de eerste peiling blijkt dat er vooral behoefte is aan informatievoorziening.

Presentaties
De presentaties van de netwerkbijeenkomst zijn via de website van ESNL te downloaden vanuit Mijn ESNL. Ze zijn te vinden onder de publicaties van de werkgroep Veiligheid.

  • Introductie/presentatie IPKW en Connectr door Marc Hiddink en Jeroen Herremans
  • EU-Batterijverordening door Taco Bosdijk (Ministerie Infrastructuur en Waterstaat)
  • Verzekeren van energieopslag door Berry Looijen (Achmea argo)
  • Update Werkgroep Veiligheid en Q&A – door Koen Broess (DNV en bestuurslid ESNL) en Casper Scheltinga en Evert Raaijen.