Skip to main content

Op 3 maart van 16:00 tot 17:00 is er weer een online ESNL Netwerkbijeenkomst. Speciale gast bij deze online bijeenkomst is Stan van den Broek, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze presentatie wordt ingegaan op de rol die RVO heeft in de ontwikkeling van de energieopslagsector in Nederland. Stan zal inzicht geven in de subsidie- en financieringsinstrumenten die er beschikbaar zijn, en hierbij ook enkele innovatieprojecten uitlichten. Verder komt aan de orde welke relevante kennisdossiers RVO recent heeft laten uitbrengen, en de mogelijkheden die er zijn voor internationale kennisuitwisseling rondom energieopslag via de International Energy Agency (IEA). Er zal uitgebreid tijd zijn voor vragen en discussies. Na deze presentatie zullen we online in verschillende groepen uiteen gaan om te netwerken.

Aanmelding kan via het emailadres [email protected]

De netwerkbijeenkomst is uitsluitend bestemd voor deelnemers van het platform Energy Storage NL.

 

 

Leave a Reply