Skip to main content

Energy Storage NL heeft een reactie ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de conceptversie van de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers. Via deze circulaire probeert het ministerie bevoegde gezagen en het bedrijfsleven alvast handvatten te geven totdat specifieke regelgeving is uitgewerkt. Tegelijkertijd zijn namelijk ook PGS-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) in de maak, maar deze worden naar verwachting pas in 2021 gepubliceerd.

De concept circulaire is een goede stap naar een uniforme veiligheidsbeoordeling in Nederland. In de afgelopen weken heeft Energy Storage NL nauw overleg gehad met de achterban. Naast het gebruikelijke overleg met de werkgroep veiligheid, heeft Energy Storage NL ook twee webinars georganiseerd om deelnemers de gelegenheid te geven commentaar te geven en met elkaar in discussie te gaan. De inzichten van deze overleggen zijn gebundeld in onderstaande reactie op de concept circulaire.

De reactie van Energy Storage NL is hieronder te lezen of hier te downloaden.

Energy Storage NL kijkt ernaar uit om in de komende tijd constructief de dialoog over veiligheid voort te zetten.

Leave a Reply