Skip to main content

De groei van zonne- en windenergie in Nederland en met name in Noord-Nederland overtreft alle verwachtingen. Nog niet eerder werden er zoveel zonne- en windparken voorbereid of gerealiseerd als de afgelopen twee jaar. Deze trend gaat zich naar verwachting voortzetten. Er worden op dit moment in Noord-Nederland nog tal van zonne- en windparken aangelegd. Of nieuwe plannen voor zonne- en windparken in deze regio daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, zal ook afhangen van de beschikbaarheid van transportcapaciteit. TenneT werkt hard aan het vergroten van de capaciteit in Noord-Nederland. Zo kondigde TenneT onlangs aan 215 miljoen euro extra te investeren in het Noord-Nederlandse hoogspanningsnet. Extra, omdat TenneT al voor 1 miljard euro aan projecten in Noord-Nederland heeft lopen. 

Bij de aankondiging van de extra investering liet TenneT weten op zoek te zijn naar alle mogelijke manieren om meer ruimte in het net te realiseren. Als voorbeelden werden genoemd om gebruik te gaan maken van ‘de vluchtstrook’ of om invoeding op piekmomenten te beperken. TenneT onderzoekt nu of er ook nog andere oplossingen mogelijk zijn waarmee productie en/of consumptie van elektriciteit beter stuurbaar kan worden gemaakt. Daarbij kan worden gedacht aan zowel bestaande als aan innovatieve technieken zoals batterijen bij grote zon- of windparken, elektrische stoomketels bij fabrieken of waterstofproductie in de buurt van een hoogspanningsstation van TenneT.

Met deze flexibiliteit oplossingen hoopt TenneT op sommige plekken netuitbreidingen overbodig te maken of om de tijd te kunnen overbruggen totdat de netuitbreidingen in Noord-Nederland gerealiseerd zijn. TenneT wil graag  pilots starten waarmee de flexibiliteit van productie en/of afname wordt vergroot. Idealiter verlagen de pilots de piekbehoefte aan transportcapaciteit met 100 MW. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en voorwaarden om ruimte in het hoogspanningsnet te kunnen realiseren gaat TenneT een marktverkenning (consultatie) organiseren. Op deze manier wil TenneT in kaart brengen welke technische oplossingen door marktpartijen gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden.

De consultatie start op vrijdag 5 juni met een digitale bijeenkomst van 13.00 tot 15.00 waarin door TenneT het doel en de opzet van deze ‘pilot Noord-Nederland wordt toegelicht. Geïnteresseerden in deelname aan de consultatie en/of digitale bijeenkomst kunnen zich aanmelden via website: www.tennet.eu/marktconsultatienoordnederland

Dit bericht verscheen eerder op TenneT.eu

Leave a Reply