Skip to main content

Energy Storage NL heeft eerder deze week haar verkiezingsinzet toegestuurd naar verschillende partijcommissies ter input voor de Tweede Kamerverkiezingsprogramma’s later dit jaar. In deze verkiezingsinzet pleit ESNL voor drie zaken: 1) een nationaal energieopslagdoel, (2) aanpak ongelijk speelveld via de transporttarieven en (3) duidelijkheid te geven over locaties, vergunningen en aansluitvoorwaardes.

Nationaal energieopslagdoel
De brancheorganisatie geeft aan dat in de afgelopen kabinetsperiode belangrijke stappen zijn gezet  rondom energieopslag. Als voorbeeld wordt de Routekaart Energieopslag gegeven. De komende kabinetsperiode zal in het teken staan van het versnellen van energieopslag. Daarvoor is het belangrijk dat duidelijkheid wordt gegeven over de gewenste hoeveelheid energieopslag richting 2030, te meer omdat onze leveringszekerheid en de verduurzaming van ons energieaanbod in grote mate van energieopslag afhankelijk zal zijn. Een nationaal energieopslagdoel van tenminste 20 GW in 2030 is volgens ESNL nodig om duidelijkheid en snelheid te geven richting de markt, financiers, netbeheerders en overheden over de gewenste hoeveelheid energieopslag.

Financierbaarheid energieopslag
Om het nationale energieopslagdoel te behalen zal de financierbaarheid van energieopslag moeten worden aangepakt. ESNL ziet dat verschillende opslagtechnologieën door de huidige transporttarieven grote financiële hinder ondervinden. De uitrol van energieopslag in Nederland wordt hierdoor ernstig vertraagd en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. ESNL zou graag zien dat Nederland de transporttarieven aanpast voor energieopslag en daarbij aansluit bij landen als Duitsland, België UK, Italië, Frankrijk, Ierland en Zwitserland die inmiddels een uitzondering voor energieopslag in de transporttarieven hebben doorgevoerd. Structureel is een eigen juridische status nodig voor energieopslag, maar om nu noodzakelijke snelheid te maken wordt gevraagd om energieopslag voor maximaal vier jaren te plaatsen binnen de bestaande categorie ‘opwekkers’, waardoor opslag wordt uitgezonderd van transporttarieven.

Optimale randvoorwaardes
Als laatste is noodzakelijk dat er optimale randvoorwaardes worden gecreëerd voor de implementatie van energieopslag, denk aan het aanwijzen van geschikte opslaglocaties, het versnellen van de vergunningverlening voor energieopslag en het creëren van duidelijke aansluitvoorwaardes voor energieopslag.

ESNL ziet de combinatie van deze drie punten voor energieopslag als cruciaal om in de volgende kabinetsperiode enorme maatschappelijke kosten van een vol elektriciteitsnet te voorkomen, de energietransitie te versnellen en onze nationale economische groei veilig te stellen. Hieronder is de gehele verkiezingsinzet van ESNL terug te lezen.

Verkiezingsinzet Energy Storage NL (ESNL)