Skip to main content

TNO heeft verschillende casussen onderzocht waarin zonnewarmte en zonne-energie een toekomstig een rol spelen. Zonnewarmte laat zich tegenwoordig definiëren als de opslag van warmte in een boilervat, in de meeste gevallen voor gebruik binnen een dag. De focus van deze studie richt zich op de businesscase. Welke systemen zijn in welke situaties rendabel?

Er zijn drie onderdelen uiteengezet binnen het onderzoek. De energievraag en opbrengst (warmte, stroom en naverwarmen), evenals de overgebleven vraag naar stroom en aardgas. Een ander deel in het model richt zich op kosten: de investering, maar ook het onderhoud en vervanging en andere baten als subsidie, btw-aftrek en vermindering vastrecht. In het derde deel komt alles samen in het model: de looptijd, maar ook de levensduur van de delen van het systeem.

Zonnewarmtesystemen bewijzen zich als gunstig bij een HR-combiketel en hybride ketel. Ze kunnen ook gezien worden als een goede tussenstap binnen een grotere verduurzamingsslag. Logischerwijs wordt de total cost of ownership hoger als er geen sprake is van financiële steun in de vorm van bijvoorbeeld ISDE-subsidie, saldering of btw-vrijstelling. PVT als bron voor de warmtepomp heeft een goede total cost of ownership, maar de netto contante waarde is hoger vanwege de investering.”

Zonnewarmte hoeft niet noodzakelijk op woningniveau te worden geïntrigeerd. Daarom zijn er ook twee casestudies van zonnewarmtenetten bestudeerd. Een groot zonnewarmteveld met alleen dag- en nachtopslag, met een oppervlak van 50.000 vierkante meter, en zonnewarmteveld met seizoensopslag voor een kleiner warmtenet. Bij het grote zonneveld met dag- en nachtopslag zijn de gemiddelde netto huidige kosten van elektriciteitsopwekking, ook wel levelized cost of electricity genoemd, veel gunstiger dan die van aardgas. Bij het warmtenet met seizoensopslag is de grootte van de opslag van groot belang. Verdere daling van de kosten is daarnaast wenselijk om de techniek competitiever te maken.

TNO concludeert dat opslag van warmte  mogelijk kan dienen voor de ontlasting van het elektriciteitsnet. In het toekomstige energienetwerk is warmteopslag dan ook nodig: je dringt hiermee het gebruik van het elektriciteitsnet terug. Je kan met voldoende warmteopslag mogelijk zelf met een lagere elektriciteitsnetaansluiting uit de voeten.

Klik hier om het gehele TNO-onderzoek te lezen.