Skip to main content

Op 16 november vond het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) georganiseerde webinar plaats over de uitkomsten van een studie naar beleidsmaatregelen voor grootschalige batterijen en opweknetcongestie, uitgevoerd door CE Delft.

In dit webinar gingen marktpartijen, vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerders met elkaar in gesprek over de resultaten van de studie en een subsidiemogelijkheid voor uitgestelde levering van elektriciteit aan het net bij de opwek van zonne-energie. Energy Storage NL heeft meegedaan in de Klankbordgroep van het onderzoek, Robert Kleiburg sprak als Bestuurslid van ESNL tijdens de webinar.

Bekijk de webinar hier terug.

Lees de FAQ op basis van vragen die voorafgaand aan en tijdens de webinar gesteld zijn hier.

Het rapport van CE Delft vind je hier.