Skip to main content

De Autoriteit Consument & Markt heeft deze week aangekondigd een codewijziging voor te bereiden om alternatieve transportrechten (ATR) en ‘use it or lose it’ (UIOLI) mogelijk te maken voor netbeheerders. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan een consultatie hierover uit november 2022. Deze middelen moeten worden ingezet om het bestaande elektriciteitsnet efficiënter te benutten. Onder alternatieve transportrechten worden bijvoorbeeld Non-Firm ATOs bedoeld.

De ACM zal later dit jaar een ontwerpbesluit over UIOLI en een codebesluit over variabel transportrecht (NFA) publiceren. Tot die tijd heeft zij aangekondigd om dergelijke transportrechten toe te staan mits dit wordt overlegd met de autoriteit. Het uitgangspunt is dat alternatieve transportrechten voorlopig alleen in gebieden met (dreigende) congestie aangeboden kunnen worden. Daarnaast zal het altijd gaan om een afspraak op vrijwillige basis. Ook voor het UIOLI-principe geldt dat dit enkel kan als het gaat om netcapaciteit die onnodig gereserveerd is in een gebied met een (dreigend) congestieprobleem.

Energy Storage NL heeft eind vorig jaar een reactie geplaatst op de consultatie van de ACM. Hierin heeft de branche zich kritisch geuit tegenover de voorstellen. Dit omdat de voordelen van de alternatieve transportrechten niet in verhouding lijken te staan tot de risico’s die daarmee gepaard gaan. Deze risico’s zijn gestoeld op drie factoren: 1) verplichting versus vrijwilligheid; 2) proportionaliteit van het middel; en 3) financiële zekerheid.

In de nieuwste aankondiging wordt expliciet genoemd dat alternatieve contracten een vrijwillig karakter zullen krijgen. Energy Storage NL is blij met deze zienswijze van de ACM. Rondom de vergoeding voor het afsluiten van een non-firm ATO, en de mate van beperking die vooraf wordt afgesproken, bestaat echter nog veel onduidelijkheid. ESNL roept de ACM en netbeheerders dan ook op om hier snel en helder over te communiceren.

Daarnaast zijn de voorgestelde kortingen op transporttarieven bij een NFA onvoldoende om de financierbaarheid en businesscase van veel energieopslagprojecten te waarborgen. Alternatieve transportrechten kunnen dan ook niet worden gezien als hét middel om meer flexibiliteit in het elektriciteitsnet te ontsluiten. ESNL benadrukt dat een aparte categorie voor energieopslag in de netcode, gepaard met een generieke wijziging van de transporttarieven voor opslag, essentieel is om de markt versneld te ontwikkelen.

Lees hier de volledige aankondiging van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-geeft-extra-mogelijkheden-om-bestaande-stroomnet-efficienter-te-gebruiken

Bekijk hier de reactie van ESNL op de consultatie van november: https://www.acm.nl/system/files/documents/consultatiereactie-energy-storage-nl.pdf