Skip to main content

Nieuwe regels rondom ontwerp, productie en recycling van batterijen

Op woensdag 14 juni 2023 heeft het Europees Parlement nieuwe regels goedgekeurd met betrekking tot het ontwerp, de productie en het afvalbeheer van batterijen die in de EU worden verkocht. Het doel van deze Verordening is het voorkomen en verminderen van de negatieve impact van batterijen op het milieu, en het waarborgen van een veilige en duurzame batterijwaardeketen. Belangrijke aspecten die worden meegenomen zijn onder andere de koolstofvoetafdruk van batterijproductie, ethische bronnen van grondstoffen, beveiliging van de levering, en het bevorderen van hergebruik, herbestemming en recycling.

Met een overweldigende meerderheid van 587 stemmen voor, negen tegen en 20 onthoudingen hebben Europarlementariërs ingestemd met een akkoord dat met de Raad is bereikt om de EU-regels voor batterijen en afvalbatterijen te herzien. De nieuwe wet is ontworpen om rekening te houden met technologische ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen in de sector, en zal de gehele levenscyclus van batterijen bestrijken, van ontwerp tot einde levensduur.

Belangrijke maatregelen voorzien in de verordening:

  • Een verplichte verklaring en label voor de koolstofvoetafdruk van batterijen voor elektrische voertuigen (EV), batterijen voor lichte vervoermiddelen (LMT) (bijvoorbeeld voor elektrische scooters en fietsen) en oplaadbare industriële batterijen met een capaciteit boven 2 kWh.
  • Het ontwerpen van draagbare batterijen in apparaten op een zodanige manier dat consumenten ze zelf gemakkelijk kunnen verwijderen en vervangen.
  • Een digitaal batterijpaspoort voor LMT-batterijen, industriële batterijen met een capaciteit boven 2 kWh en EV-batterijen.
  • Een zorgvuldigheidsbeleid voor alle economische actoren, met uitzondering van kleine en middelgrote ondernemingen.
  • Strengere doelstellingen voor de inzameling van afgedankte batterijen: voor draagbare batterijen – 45% tegen 2023, 63% tegen 2027 en 73% tegen 2030; voor LMT-batterijen – 51% tegen 2028 en 61% tegen 2031.
  • Minimumniveaus van materialen die worden teruggewonnen uit afgedankte batterijen: lithium – 50% tegen 2027 en 80% tegen 2031; kobalt, koper, lood en nikkel – 90% tegen 2027 en 95% tegen 2031.
  • Minimumniveaus van gerecycled materiaal uit productie- en consumentenafval voor gebruik in nieuwe batterijen: acht jaar na de inwerkingtreding van de verordening – 16% voor kobalt, 85% voor lood, 6% voor lithium en 6% voor nikkel; dertien jaar na de inwerkingtreding – 26% voor kobalt, 85% voor lood, 12% voor lithium en 15% voor nikkel.

Rapporteur Achille Variati (S&D, IT) zei:

“Voor het eerst hebben we wetgeving voor de circulaire economie die de gehele levenscyclus van een product beslaat – een benadering die zowel goed is voor het milieu als voor de economie. We hebben ingestemd met maatregelen die consumenten aanzienlijke voordelen bieden: batterijen zullen goed functioneren, veiliger zijn en gemakkelijker te verwijderen zijn. Ons algehele doel is om een sterkere EU-recyclingindustrie op te bouwen, met name voor lithium, en een competitieve industriële sector als geheel, wat cruciaal is in de komende decennia voor de energietransitie en strategische autonomie van ons continent. Deze maatregelen zouden een referentie kunnen worden voor de hele wereldwijde batterijmarkt.”

Reactie Energy Storage NL

ESNL onderschrijft en steunt de voorstellen door de Europese commissie rondom batterij recycling zodat kostbare materialen worden hergebruikt en de ecologische voetafdruk van energieopslag vermindert. ESNL ziet het belang van deze voorstellen en de nodige doorvertaling op nationaal niveau. ESNL is daarom in overleg met diverse verantwoordelijke instanties. Daarnaast ziet ESNL dat verschillende leden al bezig zijn met recycling. Zo zet het Battery Competence Cluster, partner van ESNL, stappen om de recyclingketen beter te organiseren om daarmee de batterijrecycling capaciteit in Nederland te vergroten.

Bron: European Parliament