Skip to main content

Energieopslagsystemen spelen een cruciale rol in de energietransitie. Volgens DNV’s laatste onderzoeksrapport “Energy industry Insights: closing the Energy Storage Gap” erkent maar liefst 89% van de senior executives uit de energiesector dat een snelle uitbreiding van energieopslag essentieel is voor het behalen van de netto-nul doelstellingen van hun land. Deze uitbreiding wordt echter belemmerd door verschillende grote barrières die de vooruitgang naar schonere, veerkrachtigere en efficiëntere energiesystemen vertragen.

Inzichten van 400+ senior executives uit de energiesector
Het rapport bevat een gespecialiseerde enquête onder meer dan 400 senior executives die betrokken zijn bij energieopslagsystemen, waarin de huidige trends in energieopslag worden onthuld. Het belicht onder andere prioriteiten en investeringen, kansen, barrières en risico’s, en het scheidt korte termijn trends van levensvatbare oplossingen voor de lange termijn.

Alle kernsectoren die DNV onderzocht – elektriciteitsopwekking, hernieuwbare energie, olie en gas, en industriële energieverbruikers – verwachten een grotere betrokkenheid bij energieopslag in de komende drie jaar. Momenteel onderzoekt en/of test 40% van de bedrijven actief mogelijkheden voor energieopslag. Slechts 15% is momenteel eigenaar en 14% exploiteert momenteel grootschalige energieopslag. Naar verwachting zal dit de komende drie jaar stijgen naar respectievelijk 23% en 22%.

Verwachte uitrol technologieën de komende drie jaar
Interessant is om ook specifiek te kijken naar de verwachting van de senior executives voor de uitrol van de verschillende technologieën de komende drie jaar. Hoewel de nummer één geen verrassing mag zijn, is het goed om te zien dat de nummer twee een al oudere technologie is, maar deze zeker niet minder relevant maakt voor de energietransitie.

Een dringende noodzaak om belemmeringen weg te nemen
Ondanks de onmiskenbare potentiële impact en voordelen van energieopslag, belemmeren verschillende obstakels een snellere invoering. Regelgeving en elektriciteitsmarktstructuren bieden nog steeds onvoldoende ondersteuning en beloningen voor investeerders en dienstverleners in energieopslag. In sommige regio’s vertragen langdurige goedkeurings- en integratieprocessen de implementatie van nieuwe opslagsystemen, met in een aantal markten wachttijden voor een netaansluiting van meer dan 10 jaar.

Er is op korte termijn behoefte aan meer coördinatie en samenwerking om de grootste obstakels aan te pakken en ervoor te zorgen dat we zonder vertraging vooruitgang boeken.

Download hier het volledige (Engelstalige) onderzoeksrapport van DNV – “Closing the Energy Storage Gap: Overcoming barriers in models, methods, and market”.

Contact: Koen Broess, Segment Leader Energy Storage & EVs, DNV