Skip to main content

Minister Jetten (Klimaat & Energie) heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd waarin wordt ingegaan op de rol van batterijen in het energiesysteem. Hierin worden de uitkomsten behandeld van een CE Delft studie naar de rol van batterijen bij het verhelpen van opwekcongestie. De studie concludeert dat batterijen de goedkoopste en meest haalbare optie zijn om extra CO2 te reduceren op momenten dat er minder aanbod is van duurzame elektriciteit. Daarnaast is vastgesteld dat er een onrendabele top is voor batterijen die uitgesteld leveren. Een subsidie kan vervolgens helpen om dergelijke batterijen te stimuleren.

Met het advies om batterijen bij zon-pv te stimuleren wordt invulling gegeven aan de €416,6 miljoen die het kabinet in de voorjaarsnota reserveerde. Uit de Kamerbrief blijkt dat met dit budget 160 tot 330 MW aan batterijvermogen kan worden gerealiseerd. Het kabinet acht het daarmee wenselijk dat batterijen een rol gaan spelen bij het voorkomen of oplossen van opwekcongestie.

Tot slot gaat de brief in op het voorstel van TenneT tot invoering van een tijdsafhankelijk transporttarief, waarmee tot 65% korting op de tarieven gerealiseerd kan worden. Hierover schreven we eerder dat het voorstel een mooie eerste stap zet, maar geen doorbraak realiseert voor energieopslag.

Lees hieronder de beleidsnotitie van CE Delft in afwachting van het volledige rapport.