Skip to main content

De Europese markt voor energieopslag groeide in 2019 in totaal met 1 GWh aan opslagcapaciteit, wat een aanzienlijke vertraging betekent in vergelijking met 2018. Dat wordt onthuld in het EMMES 4.0 rapport van de European Association for Storage of Energy (EASE) en Delta-EE. EMMES 4.0 is de vierde editie van de European Market Monitor on Energy Storage (EMMES).

De groei van het aantal netgekoppelde installaties (ook wel ‘voor de meter’ genoemd) vertraagde dramatisch in 2019, terwijl residentiële (‘achter de meter’) capaciteit het snelst groeiende marktsegment was. Uit het EMMES rapport blijkt dat, achteraf gezien, 2018 gekenmerkt werd door een uitzonderlijke snelle stijging van het aantal voor-de-meter-projecten. Deze stijging werd gedeeltelijk veroorzaakt door Ehanced Frequency Response (EFR) aanbestedingen, die een aanzienlijke opslagcapaciteit aan de markt toevoegden. Dit resulteerde in meer concurrentie, lagere prijzen en inkomstenstromen, wat deels de vertraging van het groeitempo in 2019 verklaart.

Patrick Clerens, secretaris-generaal van EASE: “De boodschap is duidelijk: terwijl onomstotelijk is dat energieopslag een sleutelrol in de energietransitie speelt en duidelijk wordt gezien als een belangrijk instrument om de emissiedoelstellingen in verband met het Parijsakkoord te halen, is meer steun nodig. Klanten, overheden en de energiesector willen de markt graag zien ontwikkelen en meer waarde toevoegen aan het energiesysteem. Het “Clean Energy for all Europeans Package” (CEP) is een belangrijke stap in dit proces door onder meer een duidelijke definitie voor opslag te creëren, waardoor energieopslag snel zijn volledige potentieel kan bereiken.”

Het EMMES rapport bevat een analyse van de implementatie van het CEP in Europa. Het CEP zal zorgen voor een sterker juridisch kader voor energieopslag in heel Europa. Deze veranderingen in de regelgeving vinden plaats terwijl consumenten in zowel de residentiële als de commerciële en industriële segmenten een toenemende interesse in opslag tonen naarmate de technologiekosten dalen en de feed-in-tarieven worden afgeschaft, merkt het rapport op. Robin Adey-Johnson, analist voor energieopslag en flexibiliteit bij Delta-EE, voegt toe: “Opslag blijft een jonge markt en het regelgevingslandschap probeert een inhaalslag te maken. Schommelingen in de marktgroei op jaarbasis zijn dus niet onverwacht, maar we zien sterke onderliggende drijfveren en we verwachten in het begin van de jaren 2020 verdere marktuitbreiding naarmate de regelgeving stabiliseert en de inkomstenstromen volwassen worden. Meer informatie over EMMES 4.0, inclusief informatie over het kopen van het rapport, is te vinden op de website van EASE en de website van Delta-ee.

Leave a Reply