Skip to main content

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een rondschrijven (circulaire) over de risicobeheersing van lithium-ion energiedragers. Via deze circulaire probeert het ministerie bevoegde gezagen en het bedrijfsleven alvast handvatten te geven totdat specifieke regelgeving is uitgewerkt. Tegelijkertijd zijn namelijk ook PGS-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) in de maak, maar deze worden naar verwachting pas in 2021 gepubliceerd. Energy Storage NL heeft in de totstandkoming van deze circulaire het ministerie geadviseerd en neemt tevens deel aan de PGS-commissie.

De circulaire gaat ten eerste over de opslag van lithium-ion energiedragers, in de vorm van cellen of batterijen, en ten tweede over de toepassing van lithium-ion batterijen in grotere energieopslagsystemen (in de circulaire afgekort als EOSsen).

Het is tot en met 9 april 2020 mogelijk om via deze website te reageren op alle onderdelen van de circulaire.

Energy Storage NL roept deelnemers op om hun reacties ook met het ESNL-bureau te delen.

Leave a Reply