Skip to main content

Netbeheer Nederland meldt vandaag dat de netcongestie in Nederland verder verslechtert. Dit volgt op het afronden van congestieonderzoeken door TenneT in Utrecht, Gelderland, de Flevopolder, het Rotterdamse havengebied en Goeree-Overflakkee. Daarmee zit het stroomnet in bijna heel Nederland momenteel vol voor afname van elektriciteit. Ook voor kleine afnemers zoals huishouden en consumenten wordt de situatie steeds nijpender. De groeiende netcongestie is het gevolg van toenemende elektrificatie, waarbij de benodigde netuitbreidingen nog onvoldoende worden gerealiseerd.

Maatschappelijke en economische gevolgen
Dat het stroomnet nu ook in deze regio’s vol zit heeft mogelijk grote maatschappelijke en economische consequenties, zo schrijven ook de netbeheerders en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De krapte op het elektriciteitsnet zorgt ervoor dat bedrijven niet kunnen verduurzamen, het vestigingsklimaat verslechtert en bijvoorbeeld nieuwe woningen lang moeten wachten op een aansluiting.

Het kabinet en de netbeheerders kondigen daarbij extra maatregelen aan die worden ondervangen in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. Onder de maatregelen is het verhogen van de investeringen in netuitbreiding, meer benutten van capaciteit buiten de piekuren en het stimuleren van flexibel gedrag op het net. In dit kader werden al eerder diverse maatregelen voorgesteld, waaronder het doorvoeren van alternatieve transportrechten, een tijdsgebonden transporttarief en een maatschappelijk prioriteringskader voor transportverzoeken.

Energieopslag kan helpen mits businesscase verbetert
Energy Storage NL stelt dat energieopslag een cruciale rol speelt om de congestieproblematiek te verhelpen. Door opslag op de juiste manier te prikkelen kan een systeem bijvoorbeeld netpositief worden aangesloten en het net in de juiste richting ondersteunen. Op dit moment rekent de businesscase vaak echter niet rond, waardoor de realisatie van projecten uitblijft. Veel van de projecten in de wachtrij zijn naar verwachting dan ook nog niet financierbaar. Dit kan veranderen met maatregelen zoals een nultarief op transport voor energieopslag, of extra stimulering van de onrendabele top.

Lees hier het volledige bericht van Netbeheer Nederland en hier het bericht van EZK.