Skip to main content

Energy Storage NL heeft begin dit jaar de grens van 200 deelnemers bereikt. Om dit succes te vieren heeft het team van Energy Storage NL een taart overhandigd aan de tweehonderdste ESNL deelnemer, ABN AMRO.

Alex Boers, Commercial Banker Sustainable Energy & Recycling bij ABN-AMRO: “Het Sustainable Energy & Recycling Team van ABN AMRO is lid geworden van Energy Storage NL en leidt een landelijke inspanning om de energie- en grondstoffentransitie te versnellen. Gericht op hernieuwbare energie draagt ons team actief bij aan de dynamische en snel evoluerende markt voor energieopslag. Door doelgerichte (bancaire) oplossingen, kennisdeling en strategische samenwerkingen zetten wij ons in voor een versnelde transitie, waarbij Energy Storage NL een treffend voorbeeld is van onze impactvolle partnerships”.

“We zien de laatste jaren een enorme groei in het ledental”, aldus Jeroen Neefs, directeur Energy Storage NL. “Dat laat zien dat de aandacht voor energieopslag en de activiteiten die in Nederland hierop gericht zijn groeien. Los van het groeiende aantal leden, valt ook de diversiteit in ledenomvang op. Naast ontwikkelaars, kennisinstellingen, energieleveranciers en netbeheerders, zien we dat steeds meer financiers, verzekeraars en juristen lid worden Energy Storage NL. De uitbreiding van dit soort organisaties binnen de achterban van Energy Storage NL zorgt ervoor dat het ecosysteem rondom energieopslag groeit. Dat is enorm belangrijk omdat we kunnen leren van elkaars uitdagingen. Het is ontzettend mooi dat we binnen ESNL bedrijven met bepaalde uitdagingen daarmee kunnen koppelen aan organisaties die daarvoor oplossingen bieden. Zo versnellen we de energieopslagmarkt in Nederland”.

In het afgelopen kwartaal heeft ESNL 21 nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. We heten de volgende bedrijven graag welkom:

Sympower
Clean Capital Energy (CCE)
Storage Partners Benelux
Batterij Thuis
OX Power B.V.
Duurzaam Investeren
Mijn Zonneveld
247 Energy N.V.
GreenWatt B.V.
HyKro B.V.
HDI Global SE
PowerStorage B.V.
GroenEnergy
Agrozon B.V.
ABN AMRO Bank N.V.
Elix Group B.V.
Vamat B.V.
Accu’t
Windpark Westfrisia B.V.
LVG Solar B.V.
Heatwacht Holding B.V.
Withthegrid

Wil je ook ESNL deelnemer worden?
Kijk voor meer informatie op deze pagina of meld je hier direct aan.