Vind hier relevante publicaties

Circular Batteries Charging the Future | Battery Competence Cluster, RVO

Circular Batteries Charging the Future | Battery Competence Cluster, RVO

7 maart 2024

Energetisch-economische analyse | Delta21

Energetisch-economische analyse | Delta21

26 februari 2024

Voorstellen bij Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Voorstellen bij Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

13 februari 2024

Systeemintegratie wind op zee | CE Delft

Systeemintegratie wind op zee | CE Delft

12 februari 2024

Sustainable Contracts for Difference (CfDs) Design | ENTSO-E Position Paper

Sustainable Contracts for Difference (CfDs) Design | ENTSO-E Position Paper

7 februari 2024

Position Paper ESNL over vergunningen energieopslag

Position Paper ESNL over vergunningen energieopslag

5 februari 2024

European Electricity Review 2024 | EMBER

European Electricity Review 2024 | EMBER

4 februari 2024

ESNL Notitie vergunningen – concept

ESNL Notitie vergunningen – concept

23 januari 2024

Deployment of large-scale battery-based energy storage in Germany will result in €12 billion of added economic value and accelerate the energy transition, a new study finds

Deployment of large-scale battery-based energy storage in Germany will result in €12 billion of added economic value and accelerate the energy transition, a new study finds

9 januari 2024

Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten

Actieagenda netcongestie laagspanningsnetten

7 januari 2024

Scenario Deployment Analysis for Long-Duration Electricity Storage

Scenario Deployment Analysis for Long-Duration Electricity Storage

7 januari 2024

Factsheet Opslag elektriciteit | Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Factsheet Opslag elektriciteit | Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

23 december 2023

Kamerbrief over voortgang strategische aanpak batterijen 2023

Kamerbrief over voortgang strategische aanpak batterijen 2023

22 december 2023

Faciliterend beleid noodzakelijk voor thuis- en buurtbatterijen

Faciliterend beleid noodzakelijk voor thuis- en buurtbatterijen

19 december 2023

Rapport Onderzoek Veiligheid Energie Opslag Systemen

Rapport Onderzoek Veiligheid Energie Opslag Systemen

7 december 2023

Webinar DEI+ 2024

Webinar DEI+ 2024

4 december 2023

Thuis- en buurtbatterijen | CE Delft, Witteveen+Bos

Thuis- en buurtbatterijen | CE Delft, Witteveen+Bos

1 december 2023

Rapport Verkenning Batterijen Circulariteit

Rapport Verkenning Batterijen Circulariteit

1 december 2023

Battery Passport Sounding Board | TNO

Battery Passport Sounding Board | TNO

8 november 2023

Kracht van Thermische Opslag | Linthorst

Kracht van Thermische Opslag | Linthorst

2 november 2023

The Batteries Regulation Performance and Safety Requirements | JRC

The Batteries Regulation Performance and Safety Requirements | JRC

10 oktober 2023

Proposal for Battery Passport Technical Solutions | NXP

Proposal for Battery Passport Technical Solutions | NXP

4 oktober 2023

Beleid voor grootschalige batterijen en opweknetcongestie | CE Delft

Beleid voor grootschalige batterijen en opweknetcongestie | CE Delft

1 oktober 2023

Thuisbatterijen in de energietransitie | CE Delft

Thuisbatterijen in de energietransitie | CE Delft

1 oktober 2023

Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

Integrale infrastructuurverkenning 2030-2050

1 oktober 2023

Netinpassing grootschalige batterijsystemen | Liander

Netinpassing grootschalige batterijsystemen | Liander

28 september 2023

Subsidie voor uitgestelde levering met batterijen en zon-pv

Subsidie voor uitgestelde levering met batterijen en zon-pv

1 september 2023

Rapport Arbeidsmarktkrapte batterijsector

Rapport Arbeidsmarktkrapte batterijsector

1 september 2023

De waarde van elektriciteitsopslag in grootschalige batterijen voor het borgen van de leveringszekerheid | Ecorys

De waarde van elektriciteitsopslag in grootschalige batterijen voor het borgen van de leveringszekerheid | Ecorys

7 augustus 2023

Batterij verordening uitgelegd

Batterij verordening uitgelegd

15 juli 2023

Kamerbrief Rapport dubbele energiebelasting achter de kleinverbruikaansluiting bij opslag van elektriciteit

Kamerbrief Rapport dubbele energiebelasting achter de kleinverbruikaansluiting bij opslag van elektriciteit

5 juli 2023

Verkiezingsinzet Energy Storage NL

Verkiezingsinzet Energy Storage NL

27 juni 2023

Kennisdocument thuisbatterijen | CE Delft

Kennisdocument thuisbatterijen | CE Delft

1 mei 2023

Kabinet wil honderden miljoenen investeren in energieopslag!

Kabinet wil honderden miljoenen investeren in energieopslag!

26 april 2023

Batterijen kunnen onder juiste voorwaarden netcongestie voorkomen | ESNL

Batterijen kunnen onder juiste voorwaarden netcongestie voorkomen | ESNL

11 april 2023

ACM: korting op transporttarieven voor batterijen die congestie verminderen | reactie ESNL

ACM: korting op transporttarieven voor batterijen die congestie verminderen | reactie ESNL

30 maart 2023

Transporttarieven en elektriciteitsopslag | ACM

Transporttarieven en elektriciteitsopslag | ACM

30 maart 2023

Energy Storage NL en Connectr werken aan landelijke proeftuin Energieopslag

Energy Storage NL en Connectr werken aan landelijke proeftuin Energieopslag

27 maart 2023

Nationaal Actieplan Energieopslag 2023

Nationaal Actieplan Energieopslag 2023

6 maart 2023

Routekaart Energieopslag

Routekaart Energieopslag

1 maart 2023

EASE Activity Report 2022

EASE Activity Report 2022

7 februari 2023

Power-to-Heat en warmteopslag in warmtenetten | CE Delft

Power-to-Heat en warmteopslag in warmtenetten | CE Delft

1 februari 2023

Persbericht Nationaal Actieplan Energieopslag

Persbericht Nationaal Actieplan Energieopslag

25 januari 2023

Grondstoffen voor de grote transities | Kamerstuk

Grondstoffen voor de grote transities | Kamerstuk

9 december 2022

De Businesscase voor Zonnewarmte | TNO

De Businesscase voor Zonnewarmte | TNO

11 oktober 2022

Persbericht Reactie Energy Storage NL op NFA-voorstel

Persbericht Reactie Energy Storage NL op NFA-voorstel

6 oktober 2022

Zes redenen waarom energieopslag in Nederland (nog) niet van de grond komt | ESNL

Zes redenen waarom energieopslag in Nederland (nog) niet van de grond komt | ESNL

5 oktober 2022

Brief ESNL – Debat Elektriciteitsnet, energiesysteem en RES

Brief ESNL – Debat Elektriciteitsnet, energiesysteem en RES

28 september 2022

Nationale actieagenda batterijsystemen

Nationale actieagenda batterijsystemen

23 september 2022

Position Paper Transporttarieven energieopslag

Position Paper Transporttarieven energieopslag

11 september 2022

Nationale actieagenda batterijsystemen

Nationale actieagenda batterijsystemen

1 september 2022

Energieopslag als versnelde oplossing voor netcongestie | Position Paper ESNL

Energieopslag als versnelde oplossing voor netcongestie | Position Paper ESNL

21 juni 2022

Reactie ESNL: Het elektriciteitsnet zit niet vol

Reactie ESNL: Het elektriciteitsnet zit niet vol

9 juni 2022

Position Paper ESNL – Rondetafelgesprek Elektriciteitsnet

Position Paper ESNL – Rondetafelgesprek Elektriciteitsnet

3 februari 2022

Omslagpunt grootschalige batterijopslag | CE Delft

Omslagpunt grootschalige batterijopslag | CE Delft

15 december 2021

Benodigde warmtebronnen en elektriciteit voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving

Benodigde warmtebronnen en elektriciteit voor de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving

1 december 2021

Notitie Uitgestelde Invoeding voor PBL consultatie

Notitie Uitgestelde Invoeding voor PBL consultatie

19 oktober 2021

Marktscan elektriciteitsopslag | ACM

Marktscan elektriciteitsopslag | ACM

4 september 2021

SPOT: Sustainable Process Heating | Project Recoy

SPOT: Sustainable Process Heating | Project Recoy

1 januari 2020

Nationaal actieplan energieopslag 2019

Nationaal actieplan energieopslag 2019

5 maart 2019

Belemmeringen in nettarieven; two pagers

Belemmeringen in nettarieven; two pagers

4 mei 2018

Belemmeringen in nettarieven

Belemmeringen in nettarieven

4 mei 2018

Routekaart Energieopslag 2030 | Topsector Energie

Routekaart Energieopslag 2030 | Topsector Energie

25 maart 2015