tennet_installation.jpg
Plesmanweg 3, Almelo, Nederland
3c Plesmanweg Almelo Overijssel 7602 PD NL

Frequentievariaties dempen
Met dit opslagsysteem levert S4 Energy verschillende diensten aan TenneT. De installatie heeft voldoende capaciteit om primair reserve- en regelvermogen te leveren. “Daarnaast leveren we metdeze installatie een heel nieuw type dienst: grote vermogensimpulsen om plotselingefrequentieschommelingen de kop in te drukken”, zegt Dominique Becker Hoff, projectdirecteur bij S4 Energy.

“Zon en wind vragen om snelheid”
Voor TenneT wordt het steeds belangrijker om plotselinge frequentieschommelingen te kunnen gladstrijken, aldus Danny Klaar, manager System Operations International Development bij TenneT.“Wind- en zonne-energie zijn afhankelijk van het weer. Ook hebben we te maken met veel wisselingen in elektriciteitshandel over de landsgrenzen heen. Daardoor ontstaan vaker kortdurende frequentievariaties. Een belangrijk voordeel van deze installatie is de snelheid waarmee in zulke situaties energie opgeslagen en weer op het net gezet kan worden.”

Vliegwiel en batterij
De installatie in Almelo dankt zijn flexibiliteit aan een combinatie van opslagtechnologieën. Becker Hoff:“Onze KINEXT-vliegwieltechnologie kan voor kortere perioden instantaan vermogen leveren, zonder capaciteitsverlies. De batterijsystemen hebben een grotere capaciteit maar degraderen snel als die veel en vaak wordt aangesproken. De twee vullen elkaar dus perfect aan. Via de KINEXT-unit kunnen we met dit systeem continu vermogen leveren; bij langdurige frequentieafwijkingen kan de batterij ingeschakeld worden. Daardoor gaan de batterijen langer mee en heeft het systeem een gegarandeerde levensduur van meer dan 10 jaar.”

Vermogen
2,8 MW
Datum Start of operation
23 november 2017
Status van het project
Operationeel
ESNL deelnemer betrokken?
Ja